Koučink

Koučing profesní i osobnostní – resp. byznys koučing a životní koučing formou čistého koučinku klienta, prostřednictvím kterého si klient sám najde řešení situace, uvědomí si základní prvky k řešení nebo si pomocí kouče nastaví cíle svého podnikání či další cestu v určité životní situaci.

CO ZNAMENÁ KOUČINK V NAŠE POJETÍ?

Naše firma nabízí tzv. „čistý koučink“, při kterém pracuje sám klient na řešení svých cílů, situací a odbourávání svých bariér k dosažení požadovaného výkonu, ať už v životě pracovním či soukromém.

Každý má již všechny potřebné zdroje, aby mohl získat to, co opravdu chce, jen se musí v životě na chvilku zastavit a uvědomit si je.

Pokud je v tomto světě něco možné, pak je to možné i pro klienta. Jedinou otázku, na kterou si klient musí odpovědět, je: Jak?

V našem pojetí tedy kouč není terapeutem, ani poradcem či konzultantem, není ani mentorem nebo trenérem.

Nabízíme jak životní koučink tak byznys koučink, nebo chcete-li osobnostní a firemní.

Náš kouč nemusí ve Vašem oboru ani jakkoliv v minulosti působit. Jeho úkolem je pomoci Vám efektivně si stanovit cíle díky kladení klíčových otázek, podpořit Vás při strukturování strategie a konkrétních kroků k tomu, abyste dosáhli vysněného výkonu.

V případě Vašeho přání může náš kouč vystoupit z role kouče a může, pokud je expert na dané téma, poradit či nasměrovat. Avšak hlavním záměrem našeho koučování je to, aby si klient sám uvědomil pro něho správnou cestu k vytyčenému cíli, aby klientovi během koučování zarezonovalo v hlavě v tu chvíli správné řešení pro danou situaci.

Cena za jedno koučovací sezení (1 až 1,5 hodiny) se pohybuje v rozmezí 1500 Kč až 3000 Kč za sezení podle cíle a typu koučinku a počtu dopředu stanovených koučovacích sezení.

Na prvním setkání s klientem nabízíme ochutnávku koučinku zdarma pro snadnější rozhodování klienta.

PS.: pokud by při koučovacím sezení došlo na slzy či nezvladatelný výbuch vzteku, máme pro Vás připravené jemné vlhčené kapesníky a antistresové hračky.

Řídíme se heslem: JÁ JSEM OK – TY JSI OK.

TÉMATA KE KOUČOVÁNÍ

Hlavní otázkou prvního sezení koučování je:

 • Co je Vaším cílem dnešního sezení?
 • Jaké je téma dnešního sezení?
 • Co si chcete z dnešního sezení odnést?
 • Kouč pracuje s klientem na stanovení jeho cíle pro dané koučovací sezení. Často se stává, že zprvu cíl určený klientem může skrývat několik dalších podcílů a klient si uvědomí, že chce pracovat na jenom z těchto odkrytých cílů.
Témata ke koučování mohou být:
 • Naučit se říci NE.
 • Naučit se říci si o peníze.
 • Umět odhadnout svou „cenu“.
 • Naučit se vystupování před lidmi.
 • Chci se naučit anglicky.
 • Chci zhubnout 5 kilo.
 • Jak dál rozvíjet svou profesní dráhu.
 • Jak ráno vstát včas.
 • Jak dostudovat VŠ.
 • Začít sportovat.
 • Jak fungovat v práci, aby mě to nezasahovalo do osobního života.
 • Jak dobře spát.
 • Kde získat více energie.
 • Jak začít dělat své koníčky.
 • Nechci kouřit.
 • Moje firma letos překročí obrat 1 mil. Kč.
 • Moje práce mě už nějakou dobu nenaplňuje.
 • Nechci se trápit nejistou finanční situací.
 • Chci si s partnerem zase rozumět a přestat se hádat.
 • Chci se postavit na vlastní nohy.
 • Mám obavy z povýšení do nové funkce.
 • Bojím se udělat rozhodnutí a mám obavy z případných chyb.
 • Nemám nikoho, na koho se mohu spolehnout.
 • Mám nedostatek sebevědomí.

Motta:

Štěstí přeje připraveným.
Štěstí je věc rozhodnutí.
Malá štěstí přitahují ta velká.