Poradenství a konzultace

Personální poradenství:

 • při personálním auditu,
 • při zpracování popisu a specifikace pracovního místa,
 • při výběru zaměstnanců,
 • pro nastavení efektivního hodnotícího a odměňovacího systému ve společnosti,
 • jako podpora při hodnocení pracovníků a zvyšování jejich pracovní výkonnosti,
 • jako podpora při tvorbě a vývoji týmu.
 • „Minimum vedoucího“ – podpora pracovníků ve vedoucích pozicích
 • stručné seznámení s teorií managementu (styly vedení lidí, typologie manažerů, týmové role, kompetence pracovníka a vedoucího)
 • personální rozměr managementu – co je hlavním úkolem vedoucího?
 • podpora při tvorbě týmu, nastavení kompetencí pracovníků, delegování pravomocí, hodnocení a odměňování pracovníků, apod.
 • HRD (Human Resource Development) – nastavení plánu rozvoje pracovníků, talent management
 • Konzultace projektů podpořených z EU